Trang chủ   |   Giới thiệu   |   Ban cố vấn   |   Liên hệ   |   Sơ đồ web  
   
 
 
TIN TỨC & SỰ KIỆN > Chứng Khoán E-mail     Bản in
 
Tin vắn chứng khoán ngày 8/12

Ngày 7/12/2009, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã có quyết định chấp thuận cho Tổng công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Kinh Bắc được niêm yết 199.124.330 cổ phiếu.

Những thông tin đáng chú ý ngày 8/12/2009 về doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

* Ngày 4/12/2009, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã có công văn chấp thuận về nguyên tắc cho Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Tp.HCM (Fideco) được niêm yết cổ phiếu. Để hoàn tất thủ tục cấp quyết định niêm yết chính thức, công ty cần hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

* Từ ngày 14/12/2009 - 14/3/2010, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO (mã DMC-HOSE) đăng ký bán lại 160.000 cổ phiếu quỹ nhằm bổ sung vốn phục vụ cho nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty với khối lượng bán tối đa mỗi ngày: 16.000 cổ phiếu/ ngày.

* Từ ngày 9/12/2009 - 7/1/2010, bà Hoàng Bạch Dương - Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần VINCOM (mã VIC-HOSE) đăng ký bán 10.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 27.437 cổ phiếu.

* Ngày 7/12/2009, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã có quyết định chấp thuận cho Tổng công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Kinh Bắc được niêm yết 199.124.330 cổ phiếu với tổng giá trị cổ phiếu niêm yết theo mệnh giá là 1.991.243.300.000 đồng.

* Ngân hàng Thương mại Cổ phần Mỹ Xuyên (MXBank) vừa công bố kết quả kinh doanh 11 tháng năm 2009, với tổng tài sản của MXBank đạt 3.175 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt gần 110 tỷ đồng, số dư huy động trên toàn hệ thống đạt 1.501 tỷ đồng, dư nợ tín dụng đạt trên 2.013 tỷ đồng.

* Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (mã PET-HOSE) thông báo vừa nâng tỷ lệ sở hữu tại dự án bio- ethanol Dung Quất lên 51%. Đây là dự án có tổng số vốn đầu tư 1.500 tỷ, gồm 3 bên góp vốn là PET, Tổng công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC) và Công ty TNHH Lọc Hóa dầu Bình Sơn (BSR). Hiện nay nhà máy đang ở khâu giải phóng san lấp mặt bằng. Nhà máy dự kiến đi vào hoạt động vào năm 2011, thời gian hoàn vốn 5 năm.

Nhà máy xuất Bio-Ethanol Dung Quất khi đưa vào hoạt động có công suất 100 triệu lít ethanol/năm. Toàn bộ sản phẩm ethanol tạo ra được pha vào xăng với tỷ lệ 5-10%. Việc này không chỉ làm tăng chỉ số octane lên 3-4 đơn vị, mà còn góp phần đáng kể làm giảm thiểu các khí thải nhà kính, đặc biệt CO giảm tới 40-50%, đồng thời cũng giúp việc tiết kiệm ngoại tệ nhập khẩu xăng.

* Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành (mã GDT-HOSE) thông báo ngày 24/11/2009, GDT đã gửi công văn số 175-09/CV-ĐT và thông báo số 176-09/TB-ĐT về việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản về việc tăng tỷ lệ chia cổ tức của năm 2009. Nay do có một số vấn đề phát sinh thêm cần lấy ý kiến cổ đông, công ty sẽ sử dụng danh sách chốt ngày 3/12/2009 để bổ sung thêm các nội dung lấy ý kiến đại hội đồng cổ đông bằng văn bản như: mua đất ở Tây Ninh trong năm 2009 để chuẩn bị xây dựng nhà máy mới theo kế hoạch; mức thù lao cho các cá nhân đã dùng tài sản của mình để bảo lãnh cho Công ty Gỗ Đức Thành vay vốn ngân hàng.

* Từ ngày 30/6/2009 - 27/11/2009, Quỹ Đầu tư Việt Nam, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Thủy hải sản Minh Phú (mã MPC-HOSE) đã mua 713.980 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 4.222.390 cổ phiếu, chiếm 6,03% vốn điều lệ.

* Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh (mã BCI-HOSE) thông báo bổ nhiệm ông Nguyễn Thụy Nhân giữ chức vụ Tổng giám Đốc kể từ ngày 1/1/2010.

*  Từ ngày 5/11/2009 - 31/12/2009, ông Mai Văn Đông - Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng sông Hồng (mã ICG-HNX) đăng ký bán 111.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 114.306 cổ phiếu.

* Từ ngày 7/12/2009 - 3/1/2010, ông Hoàng Ngọc Sáu - Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng sông Hồng (mã ICG-HNX) đăng ký bán 112.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 112.205 cổ phiếu.

* Từ ngày 7/12/2009 - 7/1/2010, ông Nguyễn Văn Toan - thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa (mã SVI-HNX) đăng ký bán 9.080 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 40.000 cổ phiếu, nhằm giải quyết công việc gia đình.

* Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492 (mã C92-HNX) thông qua phương án phát hành 1.199.490 cổ phần để tăng vốn điều lệ lên 24 tỷ đồng nhằm đầu tư thiết bị thi công năm 2010, dự kiến là 34 tỷ đồng trong đó số tiền huy động từ phát hành tăng vốn điều lệ là 14.483.880.000 đồng.

* Ngày 25/12/2009, Công ty Cổ phần Sông Đà 8 (mã SD8-HNX) xin ý kiến về việc Tổng công ty Sông Đà chuyển nhượng phần vốn góp 1.438.700 cổ phần, chiếm 51,38% vốn điều lệ, tương ứng với 14.387.000.000 đồng cho Công ty Cổ phần Sông Đà 7.

* Công ty Cổ phần Than Núi Béo - TKV (mã NBC-HNX) thông báo bổ nhiệm ông Mai Quang Thái giữ chức danh Phó giám đốc điều hành sản xuất của công ty kể từ ngày 1/12/2009; thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.

* Công ty Cổ phần Hacinco (mã HSC-HNX) công bố đại hội cổ đông công ty nhất trí thông qua tự nguyện hủy niêm yết trên HNX. Công ty cũng nhất trí thông qua việc hủy đăng ký chứng khoán và bảo lưu mã chứng khoán HSC tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam. Đại hội cổ đông bất thường năm 2009 lần thứ nhất (ngày 28/6) của Hacinco đã thông qua phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn từ 5,8 tỷ lên 10,15 tỷ nhưng công ty vẫn chưa thực hiện.

* Từ ngày 7/12/2009 - 7/1/2010, ông Đặng Thanh Huấn - Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 (mã VC2-HNX) đăng ký bán 6.232 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 0 cổ phiếu, nhằm phục vụ nhu cầu tài chính cá nhân.

* Từ ngày 26/10/2009 - 11/11/2009, ông Khoa Năng Tuyên - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Vận tải Xi măng Hải Phòng (mã HCT-HNX) đăng ký bán 5.000 cổ phiếu, đã bán 3.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 3.000 cổ phiếu, nguyên nhân không bán hết là do đã giải quyết được nhu cầu tài chính cá nhân.

* Ngày 21/12/2009, Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng Sông Đà (mã SDH-HNX) lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành tăng vốn điều lệ và lưu ký, niêm yết bổ sung cổ phiếu sau khi phát hành xong.

* Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Tp. Hà Nội (mã EBS-HNX) thông qua kế hoạch kinh doanh 10 tháng năm 2009 với doanh thu đạt 97,65 tỷ đồng - bằng 97,65 kế hoạch 2009. Lợi nhuận đạt 11,65 tỷ đồng - bằng 105,9% kế hoạch năm và tạm ứng cổ tức  đợt 1/2009 là 8%/mệnh giá.

* Từ ngày 27/10/2009 - 16/11/2009, bà Chu Thị Thu Trang, cổ đông lớn Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng Sông Đà (mã SDH-HNX) đã mua 350.700 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ sau giao dịch là 350.700 cổ phiếu, chiếm 6,78% tổng số cổ phiếu đang lưu hành.

* Ngày 23/11/2009, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Sách đại học và dạy nghề (mã HEV-HNX) đã bán 135.000 cổ phiếu, số cổ phiếu HEV dự kiến nắm giữ còn 353.600 cổ phiếu.

* Từ ngày 20/10/2009 - 20/11/2009, ông Phạm Trung Long, người liên quan đến ông Phạm Trung Lân - thành viên Hội đồng Quản trị Kế toán trưởng của Công ty Cổ phần Xây dựng điện Vneco 9 (mã VE9-HNX) đã bán 3.900 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 600 cổ phiếu.

* Từ ngày 22/10/2009 - 22/11/2009, bà Lương Thị Nhung -Ủy viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng công trình ngầm (mã CTN-HNX) đã bán 6.600 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 60 cổ phiếu.

* Ngày 23/11/2009, Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần In Sách khoa tại Tp. Hà Nội (mã TPH-HNX) đăng ký bán 100.000 cổ phiếu, nhưng không bán được, số cổ phiếu hiện nắm giữ là 920.976 cổ phiếu.

* Ngày 23/11/2009, Nhà xuất bản Giáo dục, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa tại Tp.HCM (mã SAP-HNX) đăng ký bán 100.000 cổ phiếu, nhưng không bán được, số cổ phiếu hiện nắm giữ là 398.970 cổ phiếu.

* Ngày 6/11/2009, ông Đặng Văn Hòa, người có liên quan đến ông Đặng Văn Thắng - thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng và khoáng sản Yên Bái (mã YBC-HNX) đã bán 1.700 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 50 cổ phiếu.

* Ngày 16/12/2009, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam (mã CSC-HNX) xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành tăng vốn điều lệ và lưu ký, niêm yết bổ sung cổ phiếu sau khi phát hành xong.

* Từ ngày 19/10/2009 - 19/11/2009, bà Hồ Thị Hà, vợ ông Lương Dũng Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa (mã THB-HNX) đăng ký mua 50.000 cổ phiếu, nhưng không mua được, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 165.930 cổ phiếu.

* Công ty Cổ phần Sông Đà 19 (mã SJM-HNX) thông báo ông Huỳnh Văn Trung thôi là Kế toán trưởng đồng thời là người công bố thông tin của Công ty kể từ ngày 16/2/2009; Ông Nguyễn Đình Thiện được bổ nhiệm là Kế toán trưởng đồng thời là người công bố thông tin của Công ty kể từ ngày 16/2/2009.

* Từ ngày 24/10/2009 - 20/11/2009, bà  Trần Thị Thảo, vợ ông Cao Hoài Thanh - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần 482 (mã B82-HNX) đã bán 1.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 297 cổ phiếu.

* Ngày 23/11/2009, ông Trần Văn Hào - Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Sông Đà 12 (mã S12-HNX) đăng ký bán nhưng không bán được, số cổ phiếu đang nắm giữ là 6.780 cổ phiếu.

* Ngày 23/11/2009, ông Dương Kim Ngọc - Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 9.01 (mã S91-HNX) đã bán 4.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 0 cổ phiếu.

* Ngày 20/11/2009, ông Nguyễn Tiến Thân - Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà 9 (mã SD9-HNX) đã bán 9.400 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 65 cổ phiếu.

* Ngày 20/11/2009, ông Dương Hữu Thắng - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà 9 (mã SD9-HNX) đã bán 54.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 192 cổ phiếu.

* Hết ngày 8/11/2009, ông Bùi Hữu Hân - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà (mã SDD-HNX) đã bán 8.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 1.416 cổ phiếu, nhằm phục vụ nhu cầu cá nhân.

* Công ty Cổ phần Chứng khoán Mê Kông (MSC) thông báo bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thu Hà giữ chức vụ Phó tổng giám đốc công ty kể từ ngày 7/9/2009.

* Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã chấp thuận nguyên tắc niêm yết 1.126.474 cổ phiếu cho Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Bình Định tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội với giá trị chứng khoán niêm yết là 11.264.740.000 đồng.

* Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã chấp thuận nguyên tắc niêm yết 1.500.000 cổ phiếu cho Công ty Cổ phần Phát hành sách và Thiết bị trường học Hưng Yên tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội với giá trị chứng khoán niêm yết là 15.000.000.000 đồng.

* Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã chấp thuận nguyên tắc niêm yết 2 triệu cổ phiếu cho Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng thuỷ lợi Lâm Đồng tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội với giá trị chứng khoán niêm yết là 20 tỷ đồng

Theo nguồn ( VnEconomy )
Các tin khác
 
» Phố Wall tăng điểm mạnh phiên cuối tuần
» Vinamilk sẽ phát hành hơn 175 triệu cổ phiếu thưởng
» Chứng khoán châu Á lên điểm nhờ tin tốt từ Mỹ và Nhật
» Phố Wall khởi sắc, S&P 500 tái lập mốc 1.000 điểm
» HOSE thông báo tạm ngừng giao dịch cổ phiếu BBT
» Phố Wall có quý tăng điểm mạnh nhất kể từ 1998
» Tin vắn chứng khoán ngày 24/6
» Tin vắn chứng khoán ngày 4/6
» Chứng khoán ngày 3/6: Áp lực bán thể hiện
» Tìm hướng đi cho chợ OTC
 
Thời tiết

 
Tỷ giá ngoại tệ
USD
GDB
KHD
CHF
JPY
AUD
CAD
SCD
EUR
NZD
 
 
 
 
 
 
THÀNH VIÊN       |       HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP       |       QUẢNG CÁO           |       HỎI ĐÁP       |       GÓP Ý KIẾN       |       DOWNLOAD        
Cơ quan chủ quản: CTY TNHH TMDV KT THÁI NGỌC TUẤN
Địa chỉ: 405/03 Trường Chinh, P.14, Q.Tân Bình, TP.HCM, VN   -   Điện Thoại: (84-8) 66 790 388  -   Fax: (84-8) 6293 7091
E-mail: quangphucau@gmail.com - Giấy phép số 406/GP-BC của Bộ Văn hoá- Thông tin cấp ngày 29/12/2010
Copyright © 2010 Tintuc.QuangPhuCau.Com - All rights reserved. Designed by NSK - Hotline: 09 333 57 111
Designed by NSK ®