Trang chủ   |   Giới thiệu   |   Ban cố vấn   |   Liên hệ   |   Sơ đồ web  
   
 
 
THƯƠNG GIA > Đời sống
E-mail     Bản in
Huyện Ứng Hoà


Vị trí - Địa hình
 

 

Ứng Hoà là huyện nằm ở phía Nam của thành phố Hà Nội. Phía Bắc giáp các huyện Thanh Oai vàhuyện Chương Mỹ. Phía Nam giáp huyện Kim Bảng của tỉnh Hà Nam. Phía Tây giáp sông Đáy, ngăn cách với huyện Mỹ Đức. Phía Đông giáp huyện Phú Xuyên.

Đây là huyện có địa hình tương đối bằng phẳng, đồng thời cũng là giao tuyến phân chia địa hình núi đá vôi với đồng bằng chiêm trũng. Huyện có hệ thống thuỷ lợi hoàn chỉnh với nguồn nước được lấy từ sông Đáy và sông Nhuệ.

Các đơn vị hành chính của huyện bao gồm thị trấn Vân Đình và 28 xã là Cao Thành, Đại Cường, Đại Hùng, Đội Bình, Đông Lỗ, Đồng Tân, Đồng Tiến, Hoa Sơn, Hòa Lâm, Hòa Nam, Hòa Phú, Hòa Xá, Hồng Quang, Kim Đường, Liên Bạt, Lưu Hoàng, Mình Đức, Phù Lưu, Phương Tý, Quảng Phú Cầu, Sơn Công, Tảo Dương Văn, Trầm Lộng, Trung Tú, Trường Thịnh, Vạn Thái, Viên An, Viên Nội.

 

Lịch sử
 

 

Huyện Ứng Hòa nguyên là phủ Ứng Thiên đời nhà Lê thuộc trấn Sơn Nam. Năm Gia Long thứ 13 (năm 1814) phủ Ứng Thiên đổi tên là phủ Ứng Hòa.

Năm Minh Mạng thứ 12 (năm 1831), khi tỉnh Hà Nội được thành lập, Ứng Hòa là một trong bốn phủ của tỉnh Hà Nội. Phủ Ứng Hòa gồm các huyện Sơn Minh sau đổi thành Sơn Lãng, Chương Đức (sau đổi thành Chương Mỹ), Thanh Oai và Hoài An.

Năm 1888, khi tỉnh Hà Đông được thành lập, phủ Ứng Hòa thuộc tỉnh Hà Đông.

Năm 1891, thành lập phủ Mỹ Đức thuộc tỉnh Hà Đông, bao gồm huyện Yên Đức, Chương Mỹ và Sơn Lãng.

Sau Cách mạng tháng Tám thành công, huyện Sơn Lãng đổi tên là huyện Ứng Hòa, huyện Yên Đức đổi tên là huyện Mỹ Đức.

Ngày 21/04/1965, tỉnh Hà Tây được thành lập theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trên cơ sở hợp nhất hai tỉnh Sơn Tây và Hà Đông.

Theo đó, huyện Ứng Hòa thuộc tỉnh Hà Tây gồm thị trấn Vân Đình và 29 xã là Cao Thành, Đại Cường, Đại Hùng, Đội Bình, Đông Lỗ, Đồng Tiến, Đồng Tân, Hoa Sơn, Hòa Lâm, Hòa Nam, Hòa Phú, Hòa Xá, Hồng Quang, Kim Đường, Liên Bạt, Lưu Hoàng, Minh Đức, Phù Lưu, Phương Tú, Quảng Phú Cầu, Sơn Công, Tân Phương, Tảo Dương Văn, Trầm Lộng, Trung Tú, Trường Thịnh, Vạn Thái, Viên An, Viên Nội.

Ngày 27/12/1975, kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 5 thông qua Nghị quyết hợp nhất hai tỉnh Hà Tây và Hòa Bình thành tỉnh Hà Sơn Bình. Theo đó, huyện Ứng Hòa thuộc tỉnh Hà Sơn Bình.

Ngày 12/08/1991, kỳ họp thứ chín Quốc hội khóa 8 thông qua Nghị quyết chia tỉnh Hà Sơn Bình thành hai tỉnh Hòa Bình và Hà Tây. Theo đó, huyện Ứng Hòa thuộc tỉnh Hà Tây.

Ngày 23/09/2003, Chính phủ ra Nghị định số 107/2003/NĐ-CP điều chỉnh địa giới hành chính mở rộng thị trấn Vân Đình thuộc huyện Ứng Hòa. Theo đó, sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và nhân khẩu của xã Tân Phương và một phần diện tích và dân số các xã Liên Bạt, Phương Tú, Vạn Thái vào thị trấn Vân Đình.

Sau khi điều chỉnh, huyện Ứng Hòa gồm 29 đơn vị hành chính gồm thị trấn Vân Đình và 28 xã: Cao Thành, Đại Cường, Đại Hùng, Đội Bình, Đông Lỗ, Đồng Tiến, Đồng Tân, Hoa Sơn, Hòa Lâm, Hòa Nam, Hòa Phú, Hòa Xá, Hồng Quang, Kim Đường, Liên Bạt, Lưu Hoàng, Minh Đức, Phù Lưu, Phương Tú, Quảng Phú Cầu, Sơn Công, Tảo Dương Văn, Trầm Lộng, Trung Tú, Trường Thịnh, Vạn Thái, Viên An, Viên Nội.

Từ ngày 01/08/2008, toàn bộ tỉnh Hà Tây được sáp nhập vào Hà Nội theo Nghị quyết của kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa 12 ngày 29/5/2008. Theo đó, huyện Ứng Hòa thuộc thành phố Hà Nội.

 

Kinh tế
 

 

Ứng Hoà là một huyện thuần nông với xuất phát điểm trong phát triển kinh tế còn thấp. Nhận thức được những yếu kém của mình, trong những năm gần đây, huyện đã tập trung chuyển đổi cơ cấu kinh tế, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp kết hợp với khôi phục ngành nghề truyền thống và phát triển nghề mới. Nhờ đó, năm 2009, tổng giá trị sản xuất của huyện đạt 905,6 tỉ đồng, vượt 2,7% so với kế hoạch. Tốc độ tăng trưởng đạt 11,2%. Số hộ đói nghèo đã giảm được 1.152 hộ (giảm 2,63 % so với năm 2008).

Huyện đã tập trung chỉ đạo nhân rộng các mô hình nông nghiệp giá trị kinh tế cao nhằm phát huy tối đa hiệu quả giá trị sử dụng đất ở địa phương. Đẩy mạnh chương trình chuyển đổi cơ cấu vật nuôi, cây trồng, theo các mô hình chuyên canh, đa canh, nuôi thủy sản (lúa, cá, vịt). Thời gian qua, Ứng Hoà đã đưa chăn nuôi phát triển theo hướng hàng hoá, tăng cường nâng cao hiệu xuất của chăn nuôi để chiếm tỉ trọng cao trong cơ cấu ngành nông nghiệp. Hiện tại, tổng đàn gia súc, gia cầm của huyện khá ổn định, duy trì khoảng gần 900.000 con. Huyện đã xây dựng nhiều cơ chế, chính sách ưu đãi về mặt bằng, nguồn vốn … đồng thời tích cực tuyên truyền, phổ biến phương thức chăn nuôi mới, công nghiệp và bán công nghiệp, khuyến khích xây dựng trang trại chăn nuôi tập trung xa khu dân cư. Với nguồn giống chất lượng cao, thức ăn chăn nuôi đảm bảo chất lượng, kết hợp với phòng, chống dịch bệnh, huyện đang tiến tới xây dựng thương hiệu thịt lợn sạch, khẳng định uy tín, chất lượng trên thị trường Hà Nội, Hải Phòng và nhiều khu vực khác.

Cùng với chăn nuôi gia súc, gia cầm, huyện Ứng Hoà cũng tập trung phát triển ngành nuôi trồng thuỷ sản. Với diện tích mặt nước rộng 1.578 ha, môi trường nước sạch, Ứng Hòa đã tập trung xây dựng các mô hình nuôi trồng thủy sản quy mô thích hợp với năng lực phát triển kinh tế hộ. Chỉ tính riêng năm 2007, 17 xã, thị trấn của huyện Ứng Hòa đã xây dựng 42 dự án chuyển đổi với diện tích 1.048,3 ha trong đó chiếm gần 80% diện tích nuôi trồng thủy sản. Toàn bộ các ao, ô thửa nuôi thủy sản được đào đắp thành hệ thống, có kênh bơm tiêu nước cho cả khu vực. Trung bình, năng suất thủy sản đạt 6,2 đến 6,5 tấn/ha/năm, cho thu nhập từ 75-80 triệu đồng/ha/năm, cao gấp 2,5 đến 3 lần so với cấy lúa trước đây. Nhiều hộ đầu tư vốn lớn xây dựng khu chăn nuôi thủy sản quy mô cho thu nhập cao hơn 100 triệu đồng/ha. Hiện nay, toàn huyện đã có 100 trang trại, vườn trại nuôi trồng thủy sản. Vừa qua, Ứng Hòa tiếp tục quy hoạch, xây dựng đề án chuyển đổi thêm 122 ha từ trồng lúa sang chăn nuôi thủy sản để từ năm 2008 toàn huyện có tổng diện tích nuôi thủy sản là 2.500 ha. Ứng Hòa sẽ trở thành vựa cá của Hà Nội và các vùng lân cận. Huyện cũng đã hoàn thành quy hoạch xây dựng chợ đầu mối thủy sản lớn nhất các tỉnh trong khu vực nhằm xây dựng hệ thống dịch vụ, thương mại cung cấp cá tôm cho thị trường thành phố. Ngành chăn nuôi đang tạo ra hiện quả kinh tế cao, giải quyết việc làm cho một lực lượng lớn lao động, góp phần cải thiện đời sống nhân dân.

Về công nghiệp, năm 2009, giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của huyện tăng 12,9% so với cùng kỳ năm 2008.

Giá trị thương mai dịch vụ của huyện cũng không ngừng phát triển, tăng 17,4% so với cùng kỳ năm 2008. Huyện đã huy động mọi nguồn vốn đầu tư để xây dựng và nâng cấp một số chợ xã. Mục tiêu đến cuối năm 2010, Ứng Hoà sẽ đưa chợ đầu mối nông sản thuộc trung tâm thương mại thị trấn Vân Đình vào khai thác hoạt động kinh doanh đồng thời đa dạng hóa các loại hình dịch vụ.

 

Văn hoá - Xã hội
 

 

Các hoạt động văn hoá xã hội của huyện cũng được quan tâm đúng mức và có những bước tiến bộ vượt bậc. Toàn huyện có 15/29 trường THCS đạt chuẩn quốc gia, 13/29 trạm y tế xã đạt chuẩn và có bác sĩ phục vụ, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Về các dự án xây dựng hạ tầng cơ sở, huyện đã triển khai 87 dự án đầu tư xây dựng cơ bản với tổng vốn trên 550 tỷ đồng. Đến nay đã có 5 dự án hoàn thành. Hiện nay, 100% số thôn trong huyện đã có điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt. 837,8km đường giao thông khu vực huyện lị đã được trải nhựa, tạo điều kiện cho nhân dân giao lưu kinh tế, phát triển sản xuất và phục vụ đời sống.

Về giao thông. huyện Ứng Hoà có 2 trục đường chính là quốc lộ 21B và tỉnh lộ 75. Các đường liên tỉnh, liên huyện, liên xã, thôn đan chéo nhau tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao lưu hàng hoá trong huyện và đến các vùng miền lân cận.

Huyện Ứng Hoà còn là vùng đất có nhiều làng nghề truyền thống như làng may Trạch Xá, lang bún Bặt, làng đàn Đào Xá, làng khảm trai Cao Xá...

Di tích danh thắng nổi tiếng có đình Hoàng Xáđình Đông Lỗ, khu Cháy. Đặc sản nổi tiếng là thịt chó Vân Đình, cháo vịt Vân Đình.

Các tin khác
 
» Sáo Việt Nam (01 / 01 / 1970)
 
Thời tiết

 
Tỷ giá ngoại tệ
USD
GDB
KHD
CHF
JPY
AUD
CAD
SCD
EUR
NZD
 
 
 
 
 
 
THÀNH VIÊN       |       HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP       |       QUẢNG CÁO           |       HỎI ĐÁP       |       GÓP Ý KIẾN       |       DOWNLOAD        
Cơ quan chủ quản: CTY TNHH TMDV KT THÁI NGỌC TUẤN
Địa chỉ: 405/03 Trường Chinh, P.14, Q.Tân Bình, TP.HCM, VN   -   Điện Thoại: (84-8) 66 790 388  -   Fax: (84-8) 6293 7091
E-mail: quangphucau@gmail.com - Giấy phép số 406/GP-BC của Bộ Văn hoá- Thông tin cấp ngày 29/12/2010
Copyright © 2010 Tintuc.QuangPhuCau.Com - All rights reserved. Designed by NSK - Hotline: 09 333 57 111
Designed by NSK ®